Condoleance online

We leven in een digitaal tijdperk. Mede door de coronaperiode is er een opmars gekomen van digitaal condoleren.
Er wordt een persoonlijke pagina op deze website aangemaakt en dit wordt in de rouwcirculaire aangegeven.
Deze pagina blijft ongeveer 6 weken openstaan zodat men de tijd heeft om een reactie te plaatsen. Hierbij is er ook ruimte voor foto’s. Wanneer er geen reacties meer worden geplaatst zal het register, in overleg met u, worden gesloten en wordt hiervan een mooi herinneringsboekje gemaakt.

© 2024|Uitvaartzorg in Twente